Pavel Céza, soudní znalec v oboru střelivo a výbušniny, Ohňostroje, Lysá n. Labem

Znalecké posudky

Z oboru střelivo a výbušniny, specializace nástražné výbušné systémy, výbušniny, munice, zábavní pyrotechnika, vojenské pyrotechnické a imitační prostředky, pyrotechnické donucovací prostředky a balistika jsou zpracovávány soudním znalcem k objasnění technických aspektů řešeného problému, případně soudního sporu.

Mezi nejčastěji zpracovávané problematiky patří:

Trestní činnost páchaná pomocí výbušnin

Jedná se především o nedovolené ozbrojování, výrobu nástražných výbušných systémů, vyhodnocení povýbuchových stop a další trestnou činnost páchanou pomocí výbušin.

Munice a vojenské pyrotechnické a imitační prostředky

Identifikace zajištěné případně nalezené munice, identifikace vojenských pyrotechnických a imitačních prostředků.

Zábavní pyrotechnika, ohňostroje a jejich havárie

Identifikace zábavní pyrotechniky a řešení provozních nehod ohňostrojů a ohňostrojných prací.

Vyhodnocení použití pyrotechnických donucovacích prostředků

Zejména při nepovolených shromážděních, demonstracích a výcviku pořádkových jednotek, kdy došlo k úrazu při použití pyrotechnických donucovacích prostředků.

Balistika

Zpracování balistického posouzení a provozního řádu střelnice.