Pavel Céza, soudní znalec v oboru střelivo a výbušniny, Ohňostroje, Lysá n. Labem

Lektorská činnost

Další významnou oblastí, na kterou se specializujeme je výuka a výcvik, konzultační a poradenská činnost a prevence.

Lektorská činnost pro základní a střední školy

Přednáška "Nebezpečí zábavné pyrotechniky" zaměřené na používání a manipulaci se zábavnou pyrotechnikou a "Chování v případě nálezu vojenské munice". Součástí přednášky jsou mimo jiné ukázky výrobků zábavné pyrotechniky a munice, dále pak praktickou ukázkou účinků těchto výrobků.

fotografiefotografiefotografiefotografie

Lektorská činnost pro Policii ČR

Tyto přednášky jsou primárně určeny pro policisty připravující se na výkon budoucího zaměstnání. Přednášky jsou zaměřené na základy konstrukce munice a NVS.

fotografiefotografiefotografiefotografie

Lektorská činnost pro IZS

Spoluúčast na odborné přípravě složek IZS spočívá zejména v simulaci reálných situací, při kterých se mohou v rámci své činnosti ocitnout.

fotografiefotografiefotografiefotografie